הצטרפות לקמפיין

איריס זכי "מתנחלת" • תל אביב - יפו
2019
אני בעניין!

רק כמה פרטים ויצאנו לדרך