הצטרפות לקמפיין

"שיר" ו"אבן דרך" עם מיכאל אלוני ואביב קאופמן • באר גנים, ישראל
יקבע בתום הקמפיין
אני בעניין!

רק כמה פרטים ויצאנו לדרך